CSR - Korporacyjna odpowiedzialność społeczna

Podstawą naszej działalności jest poprawa jakości życia osób niedosłyszących i walka z wykluczeniem społecznym osób z ubytkiem słuchu. Dla nas aspekty społeczne i biznes mają równorzędne znaczenie w tworzeniu wartości najważniejszych zarówno dla ogółu społeczeństwa, jak i dla samej firmy.

Zarząd firmy Widex przestrzega Korporacyjnej Odpowiedzialności Społecznej (CSR) i dokłada wszelkich starań, aby przy podejmowaniu decyzji biznesowych zawsze brać pod uwagę wartości ekonomiczne, społeczne i również ekologiczne. W tym celu słuchamy naszych interesariuszy i na bieżąco odpowiadamy na ich potrzeby i wymagania.

Jako firma zawsze przestrzegamy przepisów prawa, gdziekolwiek prowadzimy działalność, starając się przestrzegać międzynarodowych zasad odpowiedzialnego zachowania biznesowego, takiego jak Globalne Zasady Prowadzenia Działalności Gospodarczej Narodów Zjednoczonych. Ustaliliśmy 5 głównych obszarów, które stanowią podstawę naszego zaangażowania w CSR (Korporacyjną Odpowiedzialność Społeczną).

Deklaracja CSR
Podstawą naszej działalności jest poprawa jakości życia osób niedosłyszących i walka z wykluczeniem społecznym osób z ubytkiem słuchu. Dla nas aspekty społeczne i biznes mają równorzędne znaczenie w tworzeniu wartości najważniejszych zarówno dla ogółu społeczeństwa, jak i dla samej firmy.

Zarząd firmy Widex przestrzega Korporacyjnej Odpowiedzialności Społecznej (CSR) i dokłada wszelkich starań, aby przy podejmowaniu decyzji biznesowych zawsze brać pod uwagę wartości ekonomiczne, społeczne i również ekologiczne. W tym celu słuchamy naszych interesariuszy i na bieżąco odpowiadamy na ich potrzeby i wymagania.

Jako firma zawsze przestrzegamy przepisów prawa, gdziekolwiek prowadzimy działalność, starając się przestrzegać międzynarodowych zasad odpowiedzialnego zachowania biznesowego, takiego jak Globalne Zasady Prowadzenia Działalności Gospodarczej Narodów Zjednoczonych. Ustaliliśmy 5 głównych obszarów, które stanowią podstawę naszego zaangażowania w CSR (Korporacyjną Odpowiedzialność Społeczną).
KODEKS POSTĘPOWANIA
Niniejszy Kodeks Postępowania określa wymagania stawiane odbiorcom i podwykonawcom firmy Widex odnośnie ich obowiązków zarówno względem klientów jak i środowiska naturalnego.
OBSZARY ZAINTERESOWANIA CSR
Firma Widex działa na globalnym, bardzo wymagającym rynku producentów aparatów słuchowych. Musimy sprostać wymogom korporacyjnej odpowiedzialności społecznej (CSR). Aby spełnić oczekiwania rynku, firma Widex zdecydowała się na podjęcie działań strategicznie zgodnych z CSR w celu usystematyzowania dotychczasowych wysiłków, a także dla zbadania nowych możliwości w obszarach CSR.

Skontaktuj się z nami

Masz nam coś do przekazania? Prosimy o kontakt z firmą Widex. Skontaktuj się z nami

Wybierz kraj/region

Widex Poland Sp. z.o.o.
Ślęza, ul. Szyszkowa 4
55-040 Kobierzyce
Email: widex@widex.com.pl

Widex Regional Operation Center EMEA Sp. z.o.o.
Graniczna 8A, DC1,
54-610 Wrocław, Polska
NIP: 8961538704
Email: roc@widex.com