STOPNIE I KSZTAŁTY UBYTKU SŁUCHU

Protetyk słuchu dobierając odpowiedni aparat słuchowy bierze pod uwagę rodzaj i stopień ubytku słuchu.
Każdy ma indywidualny typ i stopień ubytku słuchu i niektóre aparaty słuchowe mogą działać lepiej u Ciebie niż u innych.
Stopnie ubytku słuchu
Jak głęboki jest Twój ubytek słuchu? To zależy od poziomu słyszanych dźwięków. Protetyk słuchu zaznacza ten poziom na audiogramie i dzięki temu może określić stopień ubytku słuchu. Ubytek słuchu klasyfikowany jest według siedmiostopniowej skali: słuch prawidłowy, ubytek nieznaczny, lekki, umiarkowany, średniociężki, głęboki i bardzo głęboki.
Kształty ubytku słuchu
Niedosłuch może dotyczyć jednego lub obojga uszu. Ubytek słuchu można podzielić według czterech kategorii.
  • Obuuszny vs. jednostronny – obuuszny dotyczy niedosłuchu w obojgu uszach, a jednostronny tylko w jednym uchu.

  • Symetryczy vs. asymetryczny – symetryczny oznacza, że poziom i rodzaj ubytku jest taki sam w obu uszach, natomiast asymetryczny to różne poziomy i rodzaje ubytku słuchu w każdym uchu.

  • Progresywny vs. nagły – progresyny ubytek słuchu z biegiem czasu rozwija się i pogarsza, a nagły ubytek pojawia się niespodziewanie - na przykład z powodu bardzo głośnego hałasu. W przypadku wystąpienia nagłego ubytku słuchu należy bezzwłocznie skontaktować się ze specjalistą.

  • Zmienny vs. stały – zmienny ubytek słuchu może się z biegiem czasu pogarszać lub poprawiać, natomiast ubytek stały pozostaje przez cały czas taki sam

JAKIE SĄ RODZAJE UBYTKU SŁUCHU?

SKĄD SIĘ BIORĄ SZUMY W MOICH USZACH?

Skontaktuj się z nami

Masz nam coś do przekazania? Prosimy o kontakt z firmą Widex. Skontaktuj się z nami

Wybierz kraj/region

Widex Poland Sp. z.o.o.
Ślęza, ul. Szyszkowa 4
55-040 Kobierzyce
Email: widex@widex.com.pl

Widex Regional Operation Center EMEA Sp. z.o.o.
Graniczna 8A, DC1,
54-610 Wrocław, Polska
NIP: 8961538704
Email: roc@widex.com