ZJAWISKO DEPRYWACJI SŁUCHOWEJ

Gdy słyszysz, ale nie rozumiesz co zostało powiedziane.
Co to jest zjawisko deprywacji słuchowej?
Ubytek słuchu nie oznacza wyłącznie problemów ze słyszeniem wystarczająco głośno i wyraźnie. Niektórzy mogą również mieć trudności z usłyszeniem dźwięków z pewnego wąskiego obszaru częstotliwości. Takie zjawisko nazwane zostało “zjawiskiem deprywacji słuchowej”; osoba słyszy dźwięki mowy, ale nie może ich zrozumieć.

Trudności z rozróżnianiem słów
Zjawisko deprywacji słuchu sprawia, że niektóre sygnały mowy nie są odbierane przez ucho i mózg przez co osoba niedosłysząca nie jest w stanie rozróżnić poszczególnych słów i dźwięków - w szczególności - tych wymawianych szybko po sobie.

Rozumienie mowy
Protetyk słuchu może zbadać poziom rozumienia mowy (w procentach) aby ustalić czy u pacjenta występuje zjawisko deprywacji słuchu. Procent prawidłowo zrozumianych słów to “ocena rozumienia mowy”. Obliczana ona jest jako różnica pomiędzy rozumieniem doskonałym (100%) a procentem słów prawidłowo zrozumianych przez pacjenta w czasie badania.

Niepewność
Niemożność zrozumienia lub odgadnięcia prawidłowego słowa zaburza zaufanie do własnego słuchu. Taka niepewność pojawia się u osób z ubytkiem słuchu “powodując wycofanie”, i rodzaj blokady psychicznej uniemożliwiającej wykorzystanie resztek słuchowych.

Badanie Słuchu Online

Nasze badanie słuchu online jest bardzo proste. Wystarczy odpowiedzieć na pięć prostych pytań i wysłuchać kilku próbek dźwiękowych. Wyniki takiego badania dostępne będą od razu po jego zakończeniu.

Skontaktuj się z nami

Masz nam coś do przekazania? Prosimy o kontakt z firmą Widex. Skontaktuj się z nami

Wybierz kraj/region

Widex Poland Sp. z.o.o.
Ślęza, ul. Szyszkowa 4
55-040 Kobierzyce
Email: widex@widex.com.pl

Widex Regional Operation Center EMEA Sp. z.o.o.
Graniczna 8A, DC1,
54-610 Wrocław, Polska
NIP: 8961538704
Email: roc@widex.com