CZYM JEST JEDNOSTRONNY UBYTEK SŁUCHU?

Jednostronny ubytek słuchu nazywany jest również jednostronną głuchotą, w skrócie SSD (od ang. Single Sided Deafness). Oznacza bardzo znaczny lub całkowity ubytek słuchu tylko w jednym uchu.
Jeśli cierpisz na jednostronny ubytek słuchu (SSD) możesz skorzystać z urządzenia, które przesyła dźwięki odbierane po stronie ucha niesłyszącego do ucha słyszącego prawidłowo lub lepiej.
Symptomy jednostronnego ubytku słuchu
Symptomy jednostronnego ubytku słuchu bywają różne, ale najczęstrzym są problemy z lokalizowaniem źródła dźwięku. Na przykład gdy rozmówca stoi po stronie ucha z ubytkiem słuchu, osoba niedosłysząca może mieć trudności z rozpoznaniem skąd dociera głos. Jednostronny ubytek słuchu utrudnia komunikowanie się w niektórych otoczeniach akustycznych.
Przyczyny jednostronnego ubytku słuchu
Przyczyny jednostronnego ubytku słuchu mogą być różne, na przykład:
  • nagła głuchota

  • fizyczny uraz ucha

  • nacisk na nerwy słuchowe

  • infekcje ucha wewnętrznego (wirusowe lub bakteryjne)

  • choroby takie jak odra, świnka czy zapalenie opon mózgowych

Badanie Słuchu Online

Nasze badanie słuchu online jest bardzo proste. Wystarczy odpowiedzieć na pięć prostych pytań i wysłuchać kilku próbek dźwiękowych. Wyniki takiego badania dostępne będą od razu po jego zakończeniu.

CROS APARATY SŁUCHOWE MOGĄ BYĆ POMOCNE

Aparaty słuchowe to warta rozważenia pomoc dla osób z jednostronnym ubytkiem słuchu.

Aparat słuchowy, który odbiera sygnały pojawiające się po stronie ucha niesłyszącego i przesyła je do ucha słyszącego lepiej, nazywa się aparatem CROS. CROS umożliwia usłyszenie dźwięków odbieranych po stronie ucha niesłyszącego. Jest szczególnie pomocny w czasie uczestniczenia w rozmowie w trudnym otoczeniu akustycznym, na przykład w hałasie, w czasie jazdy samochodem czy na przyjęciu. 

Skontaktuj się z nami

Masz nam coś do przekazania? Prosimy o kontakt z firmą Widex. Skontaktuj się z nami

Wybierz kraj/region

Widex Poland Sp. z.o.o.
Ślęza, ul. Szyszkowa 4
55-040 Kobierzyce
Email: widex@widex.com.pl

Widex Regional Operation Center EMEA Sp. z.o.o.
Graniczna 8A, DC1,
54-610 Wrocław, Polska
NIP: 8961538704
Email: roc@widex.com