WARUNKI & ZASADY

WAŻNE: KORZYSTANIE Z TEJ STRONY OZNACZA ZAAKCEPTOWANIE PONIŻSZYCH WARUNKÓW. W RAZIE NIE WYRAŻENIA NA NIE ZGODY PROSIMY O OPUSZCZENIE STRONY.
Własność:
Prawo autorskie © Widex A/S 2015. Prawo autorskie, znaki handlowe, prawo do bazy danych i inne prawa do własności intelektualnej w materiałach udostępnianych na naszej stronie internetowej (“Materiały internetowe” obejmujące teksty, ilustracje, oprogramowanie i treści audiowizualne) są własnością firmy Widex A/S (“my” i “nas”). Prawa te są chronione przepisami prawa duńskiego.

Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów dostępnych na stronach osób trzecich, do który przekierowanie nastąpiło z naszej strony internetowej, podlega regulacjom odpowienim dla stron tych osób trzecich.

Zakres usług biznesowych:

Treści dostępne na naszej stronie internetowej służą wyłącznie do przekazywania ogólnej informacji, a dostarczanie każdego produktu lub usługi podlega osobnym warunkom konkretnego dystrybutora/sprzedawcy.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Materiały dostępne na stronie internetowej są bezpłatne i dostępne na zasadzie ”tak jak jest”.

Informacje dotyczące ubytku słuchu są ogólne i nie mogą zastąpić konsultacji u protetyka słuchu. W przypadku wystąpienia ubytku słuchu zawsze zalecamy wizytę u protetyka słuchu.

Nie ponosimy odpowiedzialności za: korzystanie z naszej strony internetowej, bez względu na to czy było ono a) bezpośrednie czy pośrednie, celowe, przypadkowe, pośrednie czy w wyniku straty; ani b) za utratę korzyści, wynagrodzenia lub zysków, kontraktów, danych czy innych dóbr; ani c) za jakąkolwiek stratę spowodowaną zawieszeniem się lub awarią komputera. Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy lub nieścisłości w publikowanych informacjach, materiałach i funkcjach w dostępnych na naszej stronie.
Zasady Prawne & Spory:
Sądy duńskie mają wyłączne prawo jurysdykcji do rozstrzygania wszelkich sporów i roszczeń zarówno w kwestiach dotyczących treści na tej stronie internetowej, jak i duńskich przepisów prawnych bez odniesienia do konfliktu przepisów odnośnie takiego sporu lub roszczenia. Jednakże, zachowujemy prawo do wszczęcia postępowania karnego w każdej sprawie, w której podejrzewamy naruszenie praw do naszej własności intelektualnej lub treści od niej pochodzących.

Polityka Prywatności oraz zgoda na wykorzystanie danych

Udostępniając firmie Widex dane osobowe osobiście i/lub w formie elektronicznej za pośrednictwem naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach i sposobach opisanych poniżej.

Zbieranie i wykorzystanie danych osobowych

Możesz poprosić nas o udostępnienie materiałów. W takim przypadku my prosimy o udostepnienie danych kontaktowych, takich jak imię i nazwisko, adres i adres e-mail. Takie informacje przekazane osobiście lub w formie elektronicznej są zapisywane w naszej bazie danych. Są one wykorzystywane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane.

Ujawnienie danych osobowych

W żadnym wypadku nie udostępniamy, nie rozpowszechniamy ani nie sprzedajemy zebranych danych osobowych niezwiązanym z naszą działalnością osobom trzecim, takim jak na przykład agencje oferujące usługi mailingowe.

Jednakże, mamy prawo do przekazania danych osobowych firmie działającej w naszym imieniu w kwestiach sprzedaży, akcji marketingowych czy reklamowych. W razie konieczności, przed udostępnieniem danych osobowych osobie trzeciej, zobowiązujemy ją do pisemnego oświadczenia o zabezpieczeniu i ochronie udostepniomych danych.

Anonimowe dane zbierane za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Poza opisanymi powyżej informacjami zbieranymi za pośrednictwem naszej strony internetowej, korzystamy z technologii zbierającej dane anonimowe, dotyczace korzystania z naszej strony. Na przykład, śledzimy jakie zakładki naszej strony są odwiedzane. Ustalamy również z jakich przeglądarek korzystają nasi goście. Ta technologia nie identyfikuje użytkownika strony indywidualnie, a jedynie umożliwia tworzenie statystyk na temat wizyt na stronie i preferencji użytkowników. Takie działanie ma na celu poprawianie treści i funkcjonalności strony oraz lepsze zrozumienie potrzeb naszych klientów i odwiedzających stronę, a także ulepszanie oferowanych im usług.

Linki do innych stron internetowych

Na naszej stronie mogą się pojawiać linki do innych, nieobsługiwanych przez nas stron internetowych. Takie linki są umieszczane wyłącznie jako odnośniki dla wygody użytkownika i nie oznaczają naszego wsparcia czy opowiedzialności za treści umieszczane na stronach, do których przekierowują, ani powiązania z ich twórcami. Nie wspieramy zewnętrznych administratorów, ich stron internetowych ani produktów i/lub usług oferowanych i sprzedawanych przez tych administratorów. Nie sprawdzamy również treści umieszczanych na stronach tych osób trzecich i nie bierzemy odpowiedzialności za ich dane czy politykę prywatności.
Bezpieczeństwo danych:
Dostęp do informacji jest ograniczony dla określonej liczby pracowników, którzy mają uzasadnioną potrzebę ich wykorzystania.

Dokładamy wszelkich starań do zachowania prawdziwości, rzetelności, kompletności i adekwatności danych osobowych przechowywanych w naszej bazie danych oraz do ochrony i zabezpieczenia tej bazy.

Dane osobowe przechowujemy tylko tak długo jak jest to niezbędne w celach, dla których zostały one zebrane, a także dla spełnienia nałożonych na nas prawnych i etycznych wymogów w zakresie monitorowania i składania sprawozdań.

Prawo dostępu i wprowadzania zmian w danych osobowych

W celu sprawdzenia jakie Twoje dane posiadamy zapisane w naszej bazie danych, prosimy o kontakt na adres e-mail lub o wysłanie zapytania pod adres pocztowy Widex A/S, Nymoellevej 6, 3540 Lynge, Denmark, att.: Administrator danych osobowych.

Masz również prawo do poprawy, uzupełniania lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych, które zostały zapisane w naszej bazie danych.
Skontaktuj się z firmą Widex:
Jeśli chcesz wyrazić swoją opinię na temat naszej polityki prywatności, działania strony czy innych tematów, zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się z nami

Masz nam coś do przekazania? Prosimy o kontakt z firmą Widex. Skontaktuj się z nami

Wybierz kraj

Widex Poland Sp. z.o.o.
Ślęza, ul. Szyszkowa 4
55-040 Kobierzyce
Email: widex@widex.com.pl

Widex Regional Operation Center EMEA Sp. z.o.o.
Graniczna 8A, DC1,
54-610 Wrocław, Polska
NIP: 8961538704
Email: roc@widex.com